Innpakkingspapiret

Muligheter for alle” eller “Vi tar Norge videre“?

Slik gjekk det då vi sist trilla terning på slagorda til dei politiske partia (intervju med NRKs Gunnar Sandvik):

(Øystein Hauge har studert reklame, er forfattar og poet – og seniorrådgjevar i Kriminalomsorga. Han er p.t. ikkje medlem av noe politisk parti).