Trillebåra

Ei treleike laga i Molde fengsel på trettitalet.. Digitalt fortalt var Nasjonalbibliotekets satsning i Kulturminneåret 2009 – historier knytta til små og store kulturminner (cellevinduet du får se er ikke henta fra Molde fengsel). Tekst/forteller: Øystein Hauge