Endre Ruset: Noriaki

“.. bileta Ruset held fram for oss (..) som sett frå hopptårnet i Bischofshofen eller Garmisch-Partenkirchen ein lysande, klar januardag”. (Fº194 Endre Ruset: Noriaki – Dikt, 24 sider, ISBN 978-82-8288-056-5) Lyttemelding her: